HAKKIMIZDA

Muhammet Polat Kimdir

Kayak tutkunu Muhammet Polat, 2015 yılında Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan mezun oldu ve aynı üniversitede master programına devam etmektedir. Uzun yıllar uğraştığı ve özel dersler verdiği kayak sporunun yanı sıra basketbol, yüzme, tenis, rekreasyon ve halk oyunları eğitimleri de verdi. Bu derslerde özellikle çocukların sporla kaynaşması ve çocuklarda spor yapmanın bir kültür olarak yerleşmesini önceledi. Okula hazırlık, ilkokul, ortaokul Türkiyeli ve yabancı öğrencilerle spor faaliyetleri yürüttü. 

Muhammet Polat, sporu hem vücudumuz hem de psiko-sosyal iyilik hâlimizi güçlendiren bir ihtiyaç olarak görür. 2019 yılında spor ile yoganın birleşimine önem veren Polat, Çocuk Yogası eğitmenliği eğitimi alır ve çocuk yogası macerası bu tarihten itibaren başlar. Okul öncesi çocuklar ve ilköğretim çağındaki çocuklarla eğlenceli ve bir o kadar iyileştirici yoga eğitimleriyle çocuklara bir yandan spor kültürü kazandırırken diğer yandan yogayla bütünleşik bir spor kazanımı sunmaktadır. Hayatımızdan spor egzersizlerinin ve yoganın eksik olmadığı, iyilik hâlimizin her zaman yüksek olduğu sağlıklı ve dinç bir hayat için spor ve yoga yapmanın erken yaşlardan kazandırılması gereken bir kültür olduğunu biliyor, çocuklarınızı bu güzel atmosfere dahil etmenizi diliyoruz